Atrakcyjne info dotyczące tego co to jest faktoring

Posted on 11/07/2018 5:21pm

Faktoring to określony sposób realizowania transakcji handlowych bezpośrednio związany z ściąganiem należności. W dniu dzisiejszym w biznesie nierzadko mamy możliwość spotkać się z osobami nieuczciwymi, lub też najprościej ludzi niewypłacalnych. Podpisanie umowy z tego typu partnerami biznesowymi łatwo może doprowadzić do takiego stanu rzeczy, kiedy nasza cala działalność związane będzie z ryzykiem niewypłacalności takiej osoby.
finanse - obliczenia
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Taki stan rzeczy zdaje ię być niezwykle ryzykowny dla całej naszej firmy. Usługa faktoringu daje nam możliwość odzyskać nasze pieniądze od naszych dłużników. Proces taki opiera się na podpisaniu umowy z jeszcze inną instytucją, która będzie spełniać rolę pośrednika.

Firma taka powinno wziąć na siebie wszelkie niebezpieczeństwo związane ze ściąganiem należności. Wyróżnia się zwykle trzy stron przy zawiązywania umów faktoringowych- . Faktorant jest to firma, która ma w ofercie jakiś rodzaj produktów. Może także zajmować się świadczeniem wszelkiego typu usług. Kolejna strona to ta firma, która będzie odpowiadała za ściąganie długów. Ta strona określana jest faktorem.

Ostatnim elementem układanki jest oczywiście dłużnik. Usługa faktoringu pełni w głównej mierze funkcję finansową oraz gwarancyjną. Ma więc na celu po pierwsze doprowadzić do zwiększenia obrotów faktora, czyli firmy odpowiedzialnej za ściąganie długów, ale także zapewnia poczucie bezpieczeństwa firmom. Właśnie z pomocą faktora przedsiębiorca może odebrać zaległą kwotę. Faktor właściwie wykupuje długi dłużnika. Takie rozwiązanie może usprawnić działalność firmy, która nie mogła funkcjonować poprawnie z powodu braku wpływów od klienta.Innymi słowy zdaje się być czymś w rodzaju kredytu, jaki dany jest dłużnikowi, przy czym całą odpowiedzialność związana z przejęciem należności leży po stronie faktora. W naszym kraju forma takiego działania staje się powoli działalnością co raz bardziej popularną. Faktoring dla firm może się okazać rzeczywiście niezwykle potrzebną formą funkcjonowania w biznesie dla młodych firm, kiedy bardzo istotna jest płynność gotówki, która daje możliwość nam inwestycję-

Podpisując umowę z faktorem mamy pewność, że wszystkie opłaty dostaniemy na czas, a opcjonalne niedotrzymanie terminu płatności zostaną sprawą firmy świadczącej usługi faktoringowe.

Tags: bezpieczeństwo, opłaty, firma, Faktury, odpowiedzialność, działania, dłużnik