Gra na giełdzie - w jaki sposób to wygląda?

Posted on 23/11/2021 12:00am

Kontrakty forward stały się niezwykle istotnym narzędziem w strukturze dzisiejszego rynku inwestycyjnego. Kontrakty forward dotyczą kupna, bądź sprzedania aktywów po wyznaczonej cenie w przyszłości. Nie muszą one dopełniać wymogów zakładanych przez giełdy.

Obie strony uzgadniają rozrachunki transakcji w dniu dostawy. W przypadku kontraktu forward, większość ugód jest realizowana w postaci dostawy towaru, albo rozliczenia gotówkowego. Transakcja terminowa prognozuje, że artykuł, lub walor który jest jej przedmiotem, można będzie kupować, lub sprzedać po cenie korzystniejszej aniżeli uzgodniono w kontrakcie. Zbywca spodziewa się, że do czasu realizacji transakcji kurs dobra spadnie poniżej obliczonego, a więc zarobi wyprzedając dobro po cenie wyższej od rynkowej. Z kolei nabywca spodziewa się wzrostu wartości, dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt z korzyścią. Chcesz szczegółów?pieniądze w walucie euro
Author: Butz.2013
Source: http://www.flickr.com
Kontrakty forward nie są tematem obrotu giełdowego, są oferowane przez instytucje finansowe ich klientom, czy też innym instytucjom finansowym. Dowolność w ustalaniu zastrzeżeń kontraktu, to znaczy brak normalizacji hamuje obrót nimi przeważnie z powodu braku płynności, lecz też nie muszą dopełniać wymogów wyznaczonych przez giełdy, zaś data dostawy może być opcjonalnym dniem, komfortowym dla obu stron transakcji. Wymówienie umowy zawartej w ramach układu forward odbywa się również w drodze negocjacji pomiędzy stronami transakcji.

Oprócz towarowych kontraktów foraward są również pieniężne kontrakty forward na dostarczenie w ustalonym dniu danej ilości pieniędzy. Kontrakty forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na ogólnoświatowych rynkach kapitałowych. Charakteryzuje się je mianem układów terminowych.

Forex informacje więcej ciekawostek wyznaczają wizualizację sytuacji rynkowej danej waluty. Praktycznie na każdej platformie brokerskiej jest możliwość znaleźć serwis poświęcony wykresom cenowym, dzięki czemu jest możliwość online monitorować bieżącą kondycję rynkową i prawidłowo odpowiadać rozpoczynając, bądź kasując pozycję na parach walut. Jest możliwość przekształcać parametry wykresów przez transformację skali czasu, przemianę obszaru, czy wybór typu wykresu. Jest sposobność zarejestrowania wykresu i stworzenia swojego osobistego.

Tags: umowa, waluty, giełda, towar, kontrakt, transakcje