Jakie istnieją możliwości wsparcia dla powstających firm? Co możemy przy ich pomocy zyskać?

Posted on 14/02/2023 7:37am

Duża ilość młodych firm lub ludzi, którzy swoją firmę mają w planach założyć, stara się o wsparcie finansowe z różnego rodzaju instytucji. Jest w takiej sytuacji łatwiej otworzyć oraz rozwijać swoją działalność. Istnieje całkiem sporo najróżniejszych funduszy, z tego powodu opłaci się zapoznać choćby z niektórymi możliwościami, jakie istnieją na naszym rynku, by móc aplikować o potrzebne środki.

gotówka
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Bardzo popularnym funduszem jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jakie ma za zadanie wspierać samozatrudnienie. W tym wypadku dofinansowanie na rozwój firmy dzieje się za pomocą wsparcia finansowego konkretnych projektów np: grupa doradczo-inwestycyjna Prometeia. Tego typu projekty mogą zgłaszać przedsiębiorstwa, różne firmy szkoleniowe, szkolnictwo wyższe albo też choćby pozarządowe organizacje. Należy w tym celu wypełnić formularz, w jakim zawarty będzie nasz projekt oraz złożyć taki dokument we właściwej instytucji. Przed nami jeszcze test (test disc) kwalifikacyjny jak również psychologiczny, a oprócz tego rozmowa z doradcą. Po zakwalifikowaniu się trzeba przejść jeszcze szkolenie. Po przyznaniu dotacji trzeba prowadzić swoją działalność jeszcze przynajmniej rok.

Kolejnym dobrym pomysłem na dofinansowanie może okazać się pomoc z urzędu pracy. Wysokość takiej dotacji to w najwyższym możliwym pułapie sześć średnich pensji. Do uzyskania tego typu wsparcia trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Przyszła działalność musi być związana z terenem podlegającym pod ten konkretny urząd. Należy złożyć wniosek razem z biznesplanem i uczestniczyć w zalecanych kursach prowadzonych przez urząd pracy. Istotną informacją jest to, iż otrzymane środki trzeba zużyć w ciągu miesiąca od ich otrzymania
firma
Author: Jim Larrison
Source: http://www.flickr.com
.Dofinansowanie unijne dla firm możemy dostać też poprzez szereg różnego rodzaju funduszy - zobacz: dotacje unijne Prometeia. Jednym z nich jest Europejski Fundusz Społeczny, jakie wspiera różne działania prowadzące to stworzenia nowych miejsc pracy. Duży nacisk kładzie się tu także na polepszenie konkurencyjności na rynku naszym rodzimym jak i tym europejskim. Innym przykładem jest Fundusz Rozwoju Regionalnego, który pomaga promować spójność na poziomie gospodarczym oraz społecznym w obrębie całej Unii. Chodzi w dużej mierze o jak największe zmniejszenie nierówności między regionami. Mowa tu o wsparciu finansowym dla tworzenia nowych miejsc pracy, jak również na poprawianie infrastruktury finansowej oraz technicznej na takich terenach. To tylko cząstka z dużej ilości propozycji oraz możliwości dofinansowania, dlatego warto zainteresować się tą kwestią, ażeby uzyskać pomoc już na starcie.

Tags: dokument, fundusz, pomoc