Obligacje państwowe oraz municypalne - poznaj więcej informacji

Posted on 21/06/2018 5:18pm

Obligacje są specjalnym rodzajem papieru wartościowego, analogicznie jak akcje czy kwity depozytowe. O ile jednak akcje giełdowe można zamienić na pieniądze w dowolnie wybranym czasie, obligacje w tym aspekcie przypominają lokatę bankową.


Włożoną w nie gotówkę można otrzymać z powrotem dopiero po upłynięciu terminu, na który obligacje te opiewają. Okres ten planuje się przy kupnie obligacji, od terminu zależy również oprocentowanie obligacji. Im termin dłuższy, tym odpowiednio wyższe oprocentowanie.

monety w walucie euro
Author: Butz.2013
Source: http://www.flickr.com
Są dwa główne typy obligacji – obligacje skarbu państwa i komunalne. Różnice między niniejszymi typami papierów wartościowych są spore, dotyczą one w dużej mierze metody wydawania odsetek.

Państwo najlepszym pożyczkobiorcą
Każda odmiana obligacji jest pożyczką dla emitenta papieru wartościowego. W przypadku obligacji skarbowych, pożyczkobiorcą jest skarb państwa. Państwo w przypadku ogłoszenia bankructwa nie może wziąć nowych pożyczek, może jednak wypłacać zaległe zobowiązania. Dlatego też obligacje państwowe generalnie uważa się za najlepszą formę inwestycji. Oprocentowanie udzielonej w ten sposób pożyczki nie jest stałe, z uwagi na to, że uzależnione jest ono od obecnej inflacji, może ono ulec zmianie w przypadku obligacji opiewających na dłużej niż dwa lata. Odsetki są kapitalizowane raz do roku, są one jednak wypłacone razem z kwotą zakupu obligacji, na koniec czasu kredytowania. Artykuł powstał dzięki: .

Inni emitenci – odmienne zasady
Odmiennym rodzajem papierów wartościowych, są obligacje municypalne, powszechnie znane jako komunalne. Tego rodzaju obligacje są wydawane przez organy regionalne – przez gminę, powiat lub województwo. Takim papierom wartościowym bliżej jest do akcji. Zasadniczą różnicą, istotną dla inwestora, jest sposób wypłacania odsetek od pożyczki. Odsetki od obligacji tego rodzaju są także naliczane co roku, pożyczkobiorca ma jednak obowiązek wydać je przed upływem terminu kapitalizacji.

Znaczy to, że udzielając organowi samorządowemu pożyczki na czas 10 lat, odsetki będą wypłacone aż 10 razy. Obligacje komunalne (aby wiedzieć więcej zajrzyj tutaj: strona na temat) są bardzo dobrą alternatywą dla obligacji skarbu państwa, odmienny sposób wypłacania odsetek umożliwia natychmiastowe zainwestowanie uzyskanych środków w odmienny niż obligacje papier wartościowy. Przeczytaj również o zakupie obligacji przedsiębiorstw.

Tags: Obligacje, papiery wartościowe, pożyczkobiorca