Od czego zależne są notowania parametrów spółek na giełdzie?

Posted on 07/10/2021 7:51am

Bezprzecznie rynek obrotu papierami wartościowymi jest swoistym barometrem gospodarki. Można określić tę instytucję jako – w pewnym sensie – kierunkowskaz tego, w jakim kierunku powinna się rozwijać gospodarka realna w nadchodzących okresach. Informacje giełdowe to najważniejszy element, który warunkuje kierunek tego progresu – powinno się je śledzić, po to, by na bieżąco widzieć, co dzieje się na giełdzie.

Notowania na giełdzie
Author: Dick Thomas Johnson
Source: http://www.flickr.com
W omawianym kołowrotku da się mimo wszystko w prosty sposób wymienić parę czynników, które wpływają na notowania indeksów giełdowych.

Zostawiam tu mój odsyłacz (http://franklincovey.pl/szkolenia/) do następnej strony. Sądzę, że zapragniesz przeczytać świeże wpisy, jeśli zaintrygowały Cię te pokazane na tej stronie.

Pierwszym z takich elementów, o którym warto wspomnieć, jest kondycja gospodarcza całego globalnego rynku, na którym funkcjonuje rynek obrotu papierami wartościowymi. Nie rozważamy w tym momencie sytuacji jedynie na krajowym podwórku, ale też uwzględniając największe gospodarki globu.

Rynek jest dziś zglobalizowany, co z jednej strony stwarza duże strategie rozwoju i szanse na zarobek, a z drugiej poprzez sieć powiązań, dekoniunktura w jednym kraju przekłada się na zaburzenie notowania indeksów giełdowych na rynku w drugim państwie. Nie można tym samym planować jakichkolwiek przekształceń w kierunku rozwinięcia się gospodarki koncentrując się wyłącznie na obserwowaniu sytuacji na rynku papierów wartościowych w jednym państwie. Należy do zadania posiadać podejście szerokie i wspierać się takimi narzędziami jak informacje giełdowe z każdego państwa.

Bardzo ważny jest poziom wiedzy ekonomicznej podmiotów, które stale udzielają się na rynku papierów wartościowych. Z małej znajomości specyfiki rodzą się sytuacje takie jak te, gdzie akcjonariusze podejmują decyzję, żeby sprzedać własne papiery wartościowe na parkiet, ponieważ zachęcani są dobrymi obrotami potężniejszych akcjonariuszy.

Ale notowania indeksów giełdowych banków mają się słabo do realnej sytuacji na popularnych rynkach, gdzie się inwestuje. Niezwykle istotna jest też świadomość gospodarstw domowych, które bardzo rzadko podejmują decyzji takich jak zakup akcji, bo nie zupełnie rozumieją reguły funkcjonowania giełdy. Informacje giełdowe dostępne są na każdym kroku, dzięki czemu chętni mogą zgłębić wiedzę i wyczytać o kilku fundamentalnych regułach obowiązujących na giełdzie.

Tags: inwestycja, zakup, akcje, rynku, kraju, świata