akcje

Od czego zależne są notowania parametrów spółek na giełdzie?

Posted on 23/03/2018 7:47am
Giełda
Author: NewConncet.info
Source: http://www.newconnect.info
Nie ma wątpliwości, że rynek obrotu papierami wartościowymi jest pewnym barometrem sytuacji gospodarczej. Powinno się zdefiniować tę instytucję jako – w pewnym sensie – drogowskaz tego, w jaką stronę powinna się rozwijać gospodarka realna w nadchodzących okresach. Informacje giełdowe to niezwykle ważny czynnik, który warunkuje kierunek tego rozwoju – trzeba je śledzić, po to, by na bieżąco wiedzieć, co wdarzyło się na giełdzie.
Read more >>