Znak towarowy w naszym kraju

Posted on 28/08/2018 7:24am

Znak towarowy daje możność prędkiej identyfikacji konkretnego wyrobu albo usługi jako pochodzącego od danego biznesmena.


Jest to wszelkie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeśli owo oznakowanie służy rozróżnianiu od siebie wyrobów a także usług pochodzących od przeróżnych przedsiębiorców.
W związku z tym, iż znak towarowy pełni tak istotną rolę w biznesie, regulowany jest regulacjami prawa, tak na poziomie krajowym, jak także międzynarodowym. W Polsce wiąże Ustawa prawo (sprawdź ofertę) przemysłowej własności oraz – jako iż Polska jest członkiem Wspólnoty Europejskiej – unijne rozporządzenie o wspólnotowym symbolu towarowym. Obydwa akty prawne przewidują możność rejestracji towarowego symbolu, dzięki czemu służą one ochronie znaków towarowych.


kupony rabatowe
Author: Carol Pyles
Source: http://www.flickr.com


Ochrona znaku towarowego to wyłączne używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy. W praktyce znaczy to, że tego konkretnego symbolu towarowego może użytkować tylko osoba lub firma, która zarejestrowała w urzędzie znaktowarowy. Dzięki temu ten symbol towarowy możemy bez obaw umieszczać na swych produktach czy też na ich opakowaniach i wprowadzić je do obrotu pod tym znakiem towarowym. Na symbolu towarowym zarobić możesz jeszcze w inny sposób, przykładowo znak ów możesz sprzedać lub użyczyć licencji na jego używanie.
Co więcej, w wypadku naruszenia prawa do zarejestrowanego w urzędzie symbolu towarowego, w szczególności poprzez stosowanie przez rywala znaku identycznego lub analogicznego, osobie, która posiada ochronne prawo na symbol towarowy przysługuje: prawo (zobacz audytor) do żądania zaniechania naruszeń, wydania uzyskanych zysków i gratyfikację opłat licencyjnych za okres bezprawnego używania znaku.

Tags: biznes, IT, osoba, okres